Opiekę nad chorym pełni Hospicyjny Zespół Opieki Domowej składający się z przeszkolonych w opiece hospicyjnej lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy, kapłana, którzy służą i towarzyszą choremu oraz jego rodzinie na drodze ich cierpienia.

Opieka domowa prowadzona jest przez Hospicyjny Zespół Opieki Domowej samodzielnie lub we współpracy z innymi służbami opieki zdrowotnej.

Opieka lekarska ma na celu przyniesienie ulgi w cierpieniu poprzez skuteczne zwalczanie bólu fizycznego oraz innych dokuczliwych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej.

Pomoc pielęgniarską i pielęgnacyjną pełnią pielęgniarki hospicyjne oraz wolontariusze przeszkoleni na specjalistycznych kursach.

Wolontariusze towarzyszą choremu i jego rodzinie w zmaganiu się z trudnościami związanymi z chorobą poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów sygnalizowanych przez podopiecznych.

Posługa pasterska pełniona przez kapłana ma na celu zaspokojenie potrzeb duchowych chorego a zwłaszcza pomoc w zrozumieniu sensu cierpienia.

Współdziałanie Zespołu Hospicyjnego z chorym i z jego rodziną oraz połączenie kompetencji jak również umiejętności z sympatią, przyjaźnią i zaufaniem tworzą klimat odkrywania przez chorych ich własnej godności.

1% podatku

??HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS??

Free Joomla! template by Age Themes

**PLG_DEBUG_TITLE**

**PLG_DEBUG_LANGUAGE_FILES_IN_ERROR**

**PLG_DEBUG_LANGUAGE_FILES_LOADED**

**PLG_DEBUG_UNTRANSLATED_STRINGS**