Opieka hospicyjna/paliatywna jest uznaną dziedziną medycyny na świecie, aktualnie rozwijającą się w Polsce. Hospicjum ceni życie. Opieka hospicyjna nie powoduje przyśpieszenia ani opóźnienia zgonu.

Hospicjum pomaga rodzinie lub opiekunom radzić sobie z chorobą bliskiego człowieka.

Hospicjum podejmuje starania o poprawę jakości życia chorego, szanując jego postawę życiową i poglądy, wspiera go w zachowaniu wybranego stylu życia, nie narzuca własnych rozwiązań. Wspólnie z chorym i jego rodziną podejmuje decyzje dotyczące sprawowanej opieki.

Hospicjum obejmuje opieką chorych za zgodą ich samych lub ich bliskich bez względu na wiek, płeć, narodowość, rasę czy wyzwanie.

1% podatku

??HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS??

Free Joomla! template by Age Themes

**PLG_DEBUG_TITLE**

**PLG_DEBUG_LANGUAGE_FILES_IN_ERROR**

**PLG_DEBUG_LANGUAGE_FILES_LOADED**

**PLG_DEBUG_UNTRANSLATED_STRINGS**